Οι μαθητές της Ε’ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος των αγγλικών έφτιαξαν κατασκευές, κολάζ και αφίσες με θέμα την κλιματική αλλαγή, αφού εμπνεύστηκαν από σχετικό ενημερωτικό υλικό και βίντεο που παρακολούθησαν. Ακολούθησαν συζητήσεις και είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιήσουν το αγγλικό λεξιλόγιο αυτού του θέματος κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας.

Δημιουργίες μαθητών της Ε’ τάξης για την κλιματική αλλαγή