Στις 4 και 6/5, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε δράση αγωγής υγείας για τις τάξεις α’, β’, ε’ και στ’. Πρόκειται για ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για ζητήματα πρόληψης ατυχημάτων για τους μικρότερους μαθητές και πρώτων βοηθειών αντιστοίχως για τους μεγαλύτερους. Για τις ανάγκες του προγράμματος, στο σχολείο παρευρέθηκε επαγγελματίας υγείας από το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Αμαρουσίου.

Τα ατυχήματα αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας εξαιτίας της συχνότητας τους, της δυνητικής σοβαρότητας τους και της πιθανότητας να έχουν ως συνέπεια επικίνδυνο για τη ζωή τραυματισμό, αναπηρία ή χρόνια προβλήματα υγείας, ακόμη και μετά από παροχή βέλτιστης αντιμετώπισης.

Κατά συνέπεια η πρόληψη, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και εφαρμογής των συστάσεων από την πολύ μικρή ηλικία, αποτελεί μοναδικό τρόπο μείωσης της συχνότητας και των συνεπειών των ατυχημάτων. Η συστηματική και επαναλαμβανόμενη συμβουλευτική για την αποφυγή ατυχημάτων έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική στην διαμόρφωση κατάλληλης στάσης τόσο των γονέων όσο και των παιδιών και μείωσης των ατυχημάτων.

              Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Α’ βοήθειες διδάσκονται σαν βασικό μάθημα στα σχολεία. Στη χώρα μας, δυστυχώς, μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, για να τις παρέχει σε περίπτωση ανάγκης.

Σκοπός της δράσης αγωγής υγείας για τις Α’ Βοήθειες ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου μας για το εν λόγω θέμα και η απόκτηση βασικών γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών στον εαυτό τους, τον συμμαθητή τους, τον φίλο τους ,τον συνάνθρωπό τους.

Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων