Η Διαφορετικότητα μας ενώνει

(United in Diversity)

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης του σχολείου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, με τίτλο «Η Διαφορετικότητα μας ενώνει» , συμμετείχαν, στο μάθημα των Αγγλικών, σε δραστηριότητες που αφορούσαν στην ευαισθητοποίησή τους για το θέμα της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Αρχικά, οι μαθητές μας παρακολούθησαν βίντεο, στα Αγγλικά, βασισμένο στο βραβευμένο βιβλίο «Το Κάτι Άλλο» (“Something Else”), ενεργοποίησαν προϋπάρχουσες γνώσεις και προσωπικές εμπειρίες, καλλιέργησαν την ενσυναίσθησή τους καθώς και νέες στάσεις στο θέμα της Διαφορετικότητας και της ανάγκης για Αποδοχή και Συμπερίληψη.

Στη συνέχεια, δημιούργησαν συννεφόλεξα (word clouds), στη διαδικτυακή εφαρμογή Word Art, αξιοποιώντας λεξιλόγιο σχετικό με το εν λόγω θέμα, που έμαθαν στα Αγγλικά και καλλιεργώντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Tέλος, ζωγράφισαν «Τα Δέντρα της Διαφορετικότητας και της Ενότητας», τα οποία παρουσιάσανε στο σχολείο!

 

United in Diversity (Η Διαφορετικότητα μας ενώνει)