Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξεων με την καθοδήγηση της δασκάλας στο μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), κα Σκορίλα, δημιούργησαν με κώδικα οπτικού προγραμματισμού μια σειρά από ενδιαφέροντα αλληλοεπιδραστικά έργα. Ένα δείγμα ακολουθεί.

 

Ψηφιακή έκθεση έργων στο μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)