Τα δύο τμήματα της Δ’ τάξης επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο Άλσος Συγγρού στις 26/10/22. Τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα με θέμα το Δάσος. Αρχικά παρακολούθησαν μία παρουσίαση για τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του δάσους, τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους που το απειλούν. Έπειτα, αφού ενημερώθηκαν για τους κανόνες που πρέπει να τηρούν σε κάθε επίσκεψή τους στο δάσος, περιηγήθηκαν σε αυτό – καθοδηγούμενα από τις εισηγήτριες του προγράμματος – και μάζεψαν φύλλα και κλαδιά από φυτά. Κατόπιν αυτών επέστρεψαν στην αίθουσα κατασκευών, όπου δημιούργησαν το δικό τους φυτολόγιο και ασχολήθηκαν με σχετικές δραστηριότητες. Τέλος, είχαν την ευκαιρία να παίξουν ελεύθερα για λίγο και πράγματι να απολαύσουν τις χαρές του δάσους!

 

Από την επίσκεψη της Δ’ τάξης στο Άλσος Συγγρού