Διεύθυνση

3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Φλοίας 33

1525 Μαρούσι

3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου