Διευθύντρια: Καχρίλα Θεοδώρα
Υποδιευθυντής: Παπαδόπουλος Ιωάννης