Την Τετάρτη, 18/1/23, τα παιδιά των σχολείων μας παρακολούθησαν το πρόγραμμα ανακύκλωσης «The green city». Σε κάποιους άρεσε τόσο πολύ, που τους ενέπνευσε ώστε να πάρουν την πρωτοβουλία να έρθουν την επόμενη μέρα με γάντια και σακούλες και να ξεκινήσουν την καθαριότητα από την ίδια μας την αυλή! Όχι μόνο αυτό, αλλά λειτούργησαν ως παράδειγμα και  σύντομα τους μιμήθηκαν κι άλλα παιδιά! Τώρα φροντίζεται σε μεγάλο βαθμό η καθαριότητα του σχολείου μας από τα ίδια τα παιδιά, υπενθυμίζοντας μάλιστα το ένα στο άλλο ποιες είναι οι ορθές συμπεριφορές, ώστε να τις υιοθετούν! Αυτό θα πει πετυχημένο πρόγραμμα!! ♻️

 

 

Κι εδώ μερικά άρθρα, που γράφτηκαν ως μέρος σχολικής εργασίας…

Πρόγραμμα ανακύκλωσης στον χώρο του σχολείου