Καμαρώσετε τα παιδιά της Στ’ δημοτικού του σχολείου μας, στην κατάθεση στεφάνου εκ μέρους όλων των δημοτικών σχολείων του Αμαρουσίου στην πλατεία Ηρώων στις 22/3/24!

     

…και τα παιδιά των Ε’ και Στ’ τάξεων στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου 2024! 🌿🇬🇷

  

Κατάθεση στεφάνων και παρέλαση: Μάρτιος 2024