Ο Αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 θα πραγματοποιηθεί και για τα δύο σχολεία τη Δευτέρα, 12/ 9/ 22 στις 08:30. Αμέσως μετά οι μαθητές θα αποχωρήσουν.

Καλή σχολική χρονιά!

5 ways to ease back into your school schedule - WHYY

Αγιασμός 2022